ALLES OVER JDB

Jeu de Boules of Petanque wordt wereldwijd gespeeld en is van oorsprong een eeuwenoud balspel. We pretenderen met de titel van dit menu dan ook geenszins daar alles over te gaan publiceren.
Het is de bedoeling om in de onderliggende submenu’s van dit item alle informatie over Jeu de Boules te verstrekken zoals het bij Bâtard gespeeld wordt.

In het submenu
SNELSTART  vindt u een korte  uitleg over de spelregels om direct mee te spelen.
In het submenu
WEDSTRIJDREGLEMENT  vindt u een uitgebreide (op Bâtard afgestemde) versie van het NJB toernooireglement.
In het submenu
TECHNIEKEN vindt u een toelichting op de verschillende werptechnieken welke bij jeu de boules worden toegepast.
(moet nog worden ingevuld)
In het submenu
MATERIAAL vindt u een toelichting op de materialen welke gebruikt worden  bij jeu de boulen (ballen, bud,
meetgereedschap, etc.)
(moet nog ingevuld worden)
In het submenu
BOULTERMEN vindt u een aantal voorbeelden van bij het jeu de boulen veel gehoorde uitdrukkingen.

 

 

GEZELLIG BOULEN DOE JE BIJ BÂTARD